انجمن تخصصی ایران سرور

نسخه‌ی کامل: همایون شجریان ( چونی بی من ) دانلود mp3
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
‌‌‌‌
[عکس: do.php?img=51]

‌متن آهنگ چونی بی من

ای همدم روزگار چونی بی من؟
ای مونس و غمگسار چونی بی من؟
من با رخ چون خزان زردم بی‌ تو
تو با رخ چون بهار چونی بی من؟
ای زندگی تن و توانم همه تو
جانی و دلی ای دل و جانم همه تو
تو هستی من شدی از آنی همه من
من نیست شدم در تو از آنم همه تو
ای همدم روزگار چونی بی من؟
ای مونس و غمگسار چونی بی من؟
من با رخ چون خزان زردم بی‌ تو
تو با رخ چون بهار چونی بی من؟
عشقت به دلم درآمد و شاد برفت
باز آمد و رخت خویش بنهاد برفت
گفتم به تکلف دو سه روزی بنشین
بنشست و کنون رفتنش از یاد برفت
ای همدم روزگار چونی بی من؟
ای مونس و غمگسار چونی بی من؟
من با رخ چون خزان زردم بی‌ تو
تو با رخ چون بهار چونی بی من؟
ای در دل من میل و تمنا همه تو
واندر سرِ من مایه ی سودا همه تو
هرچند به روزگار در می نگرم
هر چند به روزگار در می نگرم
امروز همه تویی، امروز همه تویی و
فردا همه تو، فردا همه تو
ای همدم روزگار چونی بی من؟
ای مونس و غمگسار چونی بی من؟
من با رخ چون خزان زردم بی‌ تو
تو با رخ چون بهار چونی بی من؟[عکس: do.php?img=51]