انجمن تخصصی ایران سرور

نسخه‌ی کامل: مالکیت مشاع چیست
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
اطلاعات مسکن : هنگامی که ملکی دارای دو یا چند مالک باشد و سهم انها مشخص نباشد را ، مالکیت مشاع نامیده می شود . مانند ارثیه ای که به فرزندان می رسد و یا چند نفر با هم اقدام به خرید مسکن یا ملکی می کنند که هر یک نسبت به سهم خود در آن شریک اند ؛ یعنى جزء جزء آن خانه به طور اشاعه برای همه شرکا است . هر مالی را می توان گفت که مشاع است یعنی مالکیت آن به چند نفر تعلق دارد .