انجمن تخصصی ایران سرور

نسخه‌ی کامل: راهکارهای تامین مسکن کم درآمدها
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
اطلاعات املاک : کارشناسان در رابطه با تامین مسکن اقشار کم درآمد تاکید بسیار دارند و مسئله مسکن آنها را مهم میخوانند اما درکشور ما قانونی در رابطه با سامان دهی وضعیت مسکن کم درآمدها وجود ندارد . بحث ساماندهی مسکن کم درآمدها از سوی سیستم بانکی ، شهرداریها ، استانداریها و در وزارت مسکن و شهرسازی مورد بررسی است . در شرایطی که نرخ تورم دو رقمی است و از طرف دیگر دستمزدها کاهش افزایش نداشته ،  وضعیت مسکن را بدتر کرده و خرید مسکن را برای آن قشر مشکل ساخته است . در این وضع نقش دولت در تامین مسکن پررنگ تر می شود .