انجمن تخصصی ایران سرور

نسخه‌ی کامل: چگونکی فعال کردن Wild Card برای یک دامنه در Cpanel
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
وارد WHM خود شوید.
وارد قسمت Edit DNS Zone شوید.

[عکس: 2018082915495959f8deafb6cf5f068ab535f9642fbfeb.jpg]
 
 
 
دامنه مورد نظر را انتخاب نمایید.
یک record جدید با مشخصات زیر ایجاد نمایید:
 
TTL 14400
Record Type: A [Domain IP address]
Record Data: *
 
سپس تغییرات را ذخیره نمایید.
اکنون از طریق root وارد ssh شوید.
وارد مسیر زیر شوید:
 
/usr/local/apache/conf/userdata/std/2
 
اکنون یک دایرکتوری با نام دامنه بسازید:
mkdir username
وارد دایرکتوری ایجاد شده شوید و یک فایل با نام wild.conf ایجاد نمایید:
nano wild.conf
عبارت زیر را در آن بنویسید:
ServerAlias *.domainname.com
فایل httpd.conf را در مسیر زیر ویرایش می کنید:
 
/usr/local/apache/conf/httpd.conf
 
در زیر قسمت  Include  سایت مربوطه متن زیر را اضافه و ذخیره می کنید:
 
Include "/usr/local/apache/conf/userdata/std/2/username/*.conf"
 
در پایان سرویس httpd را ری استارت می کنید:
service httpd restart
- در تمام قسمت ها بجای domainname نام دامنه را وارد نمایید.