انجمن تخصصی ایران سرور

نسخه‌ی کامل: هزینه ارتودنسی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
عوامل مختلفی بر روی هزینه ارتودنسی دندان تأثیر میگذارند و اگر شما به دنبال انجام درمان ارتودنسی دندان هستید میبایست از هزینه ارتودنسی آگاه باشید. بهترین روش برای تخمین هزینه ارتودنسی برگزاری یک جلسه ویزیت و معاینه بالینی توسط متخصص ارتودنسی میباشد. حق ویزیت به عنوان بخشی از هزینه ارتودنسی نیز میبایست در نظر گرفته شود زیرا برخی از پزشکان و مراکز دندان پزشکی، برای مشاوره و بررسی مشکلات دندان و معرفی نوع مناسب ارتودنسی دندان، هزینه میگیرند و برخی دیگر این کار را رایگان تقبل میکنند.

عوامل تاثیر گذار بر روی هزینه ارتودنسی
شما در جلسه ویزیت اول، میتوانید در مورد گزینههای پرداخت، بیمههای تحت پوشش درمانی، طرح اقساطی و سایر موارد مرتبط با ارتودنسی دندان، سؤال خود را بپرسید. در برخی از مراکز دندان پزشکی، متخصص ارتودنسی هزینه ارتودنسی را به سه بخش تقسیم میکند. یک قسمت را در ابتدای درمان ارتودنسی دندان و دو بخش باقی مانده را در دو قسط از بیمار دریافت میکند.

بطورکلی بسیاری از پزشکان سعی دارند رویکردهای مختلف و انعطافپذیری را برای پرداخت هزینه ارتودنسی در مقابل بیمار قرار دهند تا بیمار با خیال آسوده و بدون دغدغه در مورد هزینه ارتودنسی به درمان ارتودنسی دندان خود بپردازد.

به طور مثال در بعضی از مراکز دندان پزشکی هزینه ارتودنسی به صورت قسطی پرداخت می شود. بدین صورت که مقداری از هزینه ارتودنسی در ابتدای درمان و مابقی هزینه به صورت ماهیانه در طی درمان دریافت می شود و این روند حتی در مورد ارتودنسی شفاف و ارتودنسی نامرئی نیز اجرا می شود.

ابزارها، مواد و پیش نیازهای کاربردی ارتودنسی دندان چه تأثیری بر هزینه ارتودنسی دندان دارند؟
نوع ارتودنسی و میزان مواد و ابزارهای به کار رفته در طول دوره ارتودنسی دندان در هزینه ارتودنسی محاسبه میشوند و در طول دوره حتی نوع ارتودنسی و پلاکهای مورد استفاده نیز بسته به شدت ناهنجاری و وضعیت سلامت دهان و دندان بیمار میتواند بر روی هزینه ارتودنسی دندان تأثیر بگذارد.

هزینه ارتودنسی با توجه به نوع ارتودنسی (به صورت ثابت و متحرک) و مدت زمان درمان ارتودنسی دندان، متغیر می باشد. درمانهای اولیه ارتودنسی با پلاکهای متحرک در مقایسه با ارتودنسی ثابت هزینه کمتری دارند اما با افزایش تعداد پلاکهای متحرک در طول درمان و بسته به نوع ناهنجاری دندانی و افزایش طول مدت درمان، هزینه ارتودنسی متحرک نیز افزایش می یابد. در مرحله دوم اگر بنا به تشخیص متخصص ارتودنسی، علاوه بر درمان ارتودنسی دندان، جراحی نیز لازم باشد هزینه بیشتر خواهد شد که در این مورد، هزینه ارتودنسی و هزینه جراحی میبایست به صورت دو پرداخت مجزا، محاسبه شوند.

ارتودنسی دیمون، ارتودنسی نامرئی(اینویزیلاین) ، ارتودنسی شفاف با براکتهای همرنگ میناین دندان و ارتودنسی لینگوال در مقایسه با ارتودنسی به وسیله براکت های فلزی هزینه بالاتری دارند. حتی در این بین، هزینه ارتودنسی نامرئی به دلیل پیچیدگی، هزینههای لابراتوری، تعداد پلاکها، تکنولوژی پیشرفته و طول درمان، در مقایسه با سایر روشهای ارتودنسی بالاتر است. همچنین در ارتودنسی نامرئی، چون پلاکها وارداتی هستند و در لابراتورهای داخلی ساخته نمیشوند، بیمار هزینه ارتودنسی بیشتری را متحمل می شود.

حال اگر میخواهید دندانهای خود را صاف کنید و زیبایی هم برای شما الویت دارد، میتوانید هزینه ارتودنسی با براکتهای شفاف را تقبل کنید. در ارتودنسی لینگوال نیز به دلیل مخفی بودن براکتها در حین درمان، زیبایی ظاهر بیمار حفظ میشود. در این روش نیز به دلیل ساخت سفارشی براکتها در لابراتور، هزینه ارتودنسی بیشتر خواهد شد.

هزینه ارتودنسی برای ناهنجاریهای فکی
ناهنجاری غیر طبیعی دندان مانند عدم تناسب دندان و فک، رشد بی رویه فک بالا یا پایین و سایر موارد در مقایسه با اصلاحات معمول ناهنجاریهای دندان تعرفه بالاتری خواهند داشت.