انجمن تخصصی ایران سرور

نسخه‌ی کامل: ترخیص کالا
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
ترخیص کالا و یا ترخیص
ترخیص کالا
شامل عملیاتی برای صادرات و واردات در گمرک ها می باشد که توسط تاجرین یا
نمایندگی های این کالا انجام میشود و شامل آماده سازی اسناد و مدارک مورد
نیاز، پرداخت هزینه های گمرکی، مالیات، سود و... می باشد.
[عکس: Clearance-1.jpg]ترخیص از گمرک
پس
از رسیدن محمولات به گمرک توسط ماشین حمل کالا در انبار گمرک می ماند و پس
از ارسال مدارک نوسط فرستنده و دریافت آنها توسط دریافت کننده امکان صدور
قبض انبار و ترخیص کالاتوسط
ترخیص کار ایجاد شده و گیرنده می تواند با حضور در گمرک و پس از تشریفات
لازم عمل ترخیص کالا را انجام دهد. این تشریفات با توجه به نوع کالا متفاوت
است.
رویه های گمرکی ترخیص کالا
با
توجه به نوع کالا و هدف از حضور آن قانون های خاصی برای ترخیص کالا توسط
وزیران ابلاغ گردیده که در مکان هایی همچون گمرک باید اجرا شوند.[عکس: Clearance-2.jpg]ورود قطعی
کالایی که برای مصرف دائمی ارسال می شود.
ورود موقت
برای
کالاهای نمایشگاهی که به طور موقت وارد کشور شده و سپس از کشور باید خارج
شود چنین قانونی توسط مجلس تصویب شده که در ورود موقت کالا باید ظرف مدت
تعیین شده توسط گمرک ایران باز گردانده شود و تغییری بر روی آن انجام نشده
باشد البته تغییراتی مثل استهلاک از این قانون مستثنی هستند.
کالای مرجوعی
کالایی که پس از ورود به گمرک موفق به ترخیص نشده باشد.
ترانزیت خارجی
کالایی که از یک کشور به کشور دیگر می رود و مجبور است از خاک کشور سومی عبور کند.
ترانزیت داخلی
وقتی کالا در داخل از گمرکی به گمرک دیگر برای انجام ترخیص کالا به صورت قطعی وارد شده اما ترخیص غیر قطعی شود.
صدور قطعی
صادرات کشور به منظور مصرف این کالا در مقصد
صدور موقت
کالایی که به صورت موقت صادر می شود و پس از دوره ای باز می گردد.
استرداد حقوق ورودی
استردادمآخذ در مورد کالایی که باید صدور گردد.
ترخیص کالا در ایران
ترخیص کالابه
مفهوم انجام تمام کارهای لازم و دریافت مجوزات لازم جهت ترخیص می باشد که
این مجوزات شامل تاییدیه هایی از وزارت راه، گمرک، مبارزه با مواد مخدر و
هر مجوز لازم دیگری است که پس از صدور این مجوز ها اجازه ترخیص کالا داده
می شود و طبق دستور سازمان حمل و نقل توسط خودروهایی به غیر از خودروهای آن
کشور باید هزینه 10 درصد حمل و نقل در ترخیص کالا پرداخت شود.
عمل ترخیص توسط ترخیص کاران انجام می شود.
ارزش کالای ورودی وارداتی
ارزش
کالای ورودی با توجه به هزینه های حمل و نقل و مالیات و... همچنین با توجه
به نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در آن روز محاسبه می شود.