انجمن تخصصی ایران سرور

نسخه‌ی کامل: مقاله pdf مدیریت دانش
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
موضوع : مدیریت دانش
(Knowledge Management)
مفاهيم، تجربه ها و پياده سازي

این فایل با موضوع    مدیریت دانش  (Knowledge Management) مفاهيم، تجربه ها و پياده سازي دارای 27 صفحه و بصورت pdf می باشد

بخشی از متن :
معرفی اجمالی مدیریت دانش : 
مقدمه
: انسان تاكنون دو دوره اقتصادي را پشت سر گذاش ته است. زماني اقتصاد بشري مبتني بر كشاورزي بود .پس از آن با ابزارگرايي و آشنايي با اعجازي كه علوم مكانيك و سپس برق ايجاد نمود، دوره اقتصاد صنعتي پايه گذاري شد. در اين دوره ها زمين و كار به عنوان اصلي ترين عناصر و سرمايه هاي آدمي تلقي مي شدند."توانگر" ني ز به كس ي اطلاق مي گرديد كه بيشترين بهره مندي را از اين دو نوع دارايي داشت. اما عصري كه در آ ن زندگي مي كنيم، بدون ت رديد در هيچ كدام از دو عصر كشاو رزي و صنعتي نمي گنجد. اگر چه كماكان زمين و كار دو مزيت مناسب در برتري جويي ها محسوب مي شوند ...
 
[عکس: do.php?img=659]