انجمن تخصصی ایران سرور

نسخه‌ی کامل: بازار آهن
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
توضیحی اجمالی از بازار آهن
بازار آهن به عنوان یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده ساختار اصلی شهرهای قدیمی همیشه مطرح بوده است.
در گذشته بازارها ستون اصلی شهر و عنصر متصل دهنده ی عناصر شهری ومحلات آن بوده اند.در عین اینکه یکی از مسیرهای مهم تردد نیز به شمار می رفته اند.با تغییر وتحولاتی که در یک قرن اخیر در شهرهای قدیمی کشورمان حادث گردید وبا ورود ماشین به صحنه ،آمد و شد در شهر و با سابقه تاریخی و ذهنی این که اماکن تجاری که از نقطه نظر کالبدی از تکرار یک عنصر در کنار دسترسی اصلی به شکل بازار تبلور می یافت به تدریج نقش خود را به خیابان ها بخشید.
[عکس: 2-300x164.jpg]
بازار آهن تغییر بافت اجتماعی و اثر آن بر بازار آهن تغییر بافت اجتماعی اطراف بازارها و جایگزین شدن مهاجرین به شهرها به جای اهالی بومی محلات از نکات قابل ذکر است.
در نتیجه نکاتی که ذکر آن شد اکثر بازارهای شهرهای کشورمان دچار دگرگونی های عمده و فرسودگی کالبدی و فرسودگی فعالیت گردید.
بازارآهن تهران از جمله بازارهایی است که کالبد آن دچار دخالت نگردیده و هر چند خیابان کشی های اطراف باعث از هم پاشیدن آن به عنوان عنصر پیوند دهنده محلات قدیمی گردید،لیکن دسترسی مناسب سواره به بازار که یکی از نیازهای امکن تجاری در بازار است وموقعیت مرکزی آن باعث گردید بازار آهن تهران دچار فسودگی فعالیت نشده وهمچنان خود را با تغییر وتحولات اقتصادی واجتماعی وفرهنگی وفق می دهد.با این حال از نظر کالبدی در خود دچار تغیرات عمده وفرسودگی گردیده است. ارزش ریالی زمین که دلیل بر زنده بودن بازار است خود باعث تغییرات عمده و دخل وتصرف در کالبد بازار و اغتشاش در آن گردیده است.
این دخل وتصرف ها در جرزها وسقف واحدهای تجاری ودر بخش هایی نیز درسقف محور عبوری بازار اتفاق افتاده است .شکل سیمای بصری وفرسودگی کالبدی بازار آهن زمان ممکن است فرسودگی فعالیت دربازار شود. لذا به سازی بازار وچگونگی توسعه آن را در دستور کار قرار می دهند.برای مشاهده لیست قیمت اهن به این صفحه رجوع کنید .