انجمن تخصصی ایران سرور

نسخه‌ی کامل: موضوع: سیستم كمپلمان complement
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
موضوع: سیستم كمپلمان complement

دارای 31 اسلاید

 بخشی از متن:
—سيستم كمپلمان شامل پروتئينهاي پلاسمايي و غشايي مي باشد كه با يكديگر و با ساير مولكولهاي سيستم ايمني واكنش مي دهند—اين سيستم بوسيله ميكروبها و يا آنتي باديهايي كه به  ميكروبها وساير آنتي ژنهاچسبيده اندفعال مي شود—چنانچه این سیستم برسطح سلولهای میزبان فعال شود فعال شدن اين سيستم بوسيله پروتئينهاي تنظيمي كه در سطح سلولهاي طبيعي ميزبان وجود دارند مهارمي شود
[عکس: do.php?img=659]