انجمن تخصصی ایران سرور

نسخه‌ی کامل: شرایط ثبت شرکت حمل و نقل هوایی چیست؟
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
اولین شرط ثبت شرکت حمل و نقل هوایی گرفتن مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری  است. شخص درخواست کننده ثبت، باید ویژگی هایی را داشته باشد که این ویژگی ها از آن جمله اند:
دینش اسلام باشد ویا دینش یکی از ادیان مورد قبول در قانون کشور ایران باشد. 
محکومیت جزایى نداشته باشد. شخص متقاضی باید سرمایه، امکانات و تجهیزات کافى داشته باشد و سرمایهٔ نقدى آن نباید کمتر از دو میلیارد ریال باشد. یکی از شرایط مهم برای ثبت شرکت داشتن سن 25 سال تمام است (حداقل سن ). فرد باید صلاحیت امنیتى و سیاسى داشته باشد. به یکى از زبان‌هاى رایج ایکائو باید آشنایی داشته باشد. حداقل 5 سال سابقه کار در امور تخصصی ( فنی – عملیاتی – بازرگانی ) هواپیمایی باید داشته باشد. مطالب بیشتر را در سایت تخصصی کیا ثبت بخوانید.