انجمن تخصصی ایران سرور

نسخه‌ی کامل: مقاله ده عامل موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌ها
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
ده عامل موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌ها  ( دانلود بصورت رایگان ) دارای 11 صفحه در قالب Word


مولف/مترجم: محمد مرادزاده- بنیامین کریمی- فرید به آذین

موضوع: مدیریت دانش

سال انتشار(میلادی): 2006

وضعیت: تمام متن

منبع: ماهنامه تدبیر-سال هجدهم-شماره 169

تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات مدیریت بخشی از متن :
چکیده: هدف از این مقاله ارائه درکی بهتر از محورهای مهم پیاده سازی نظام مدیریت دانش در یک سازمان است. با توجه به اینکه مدیریت دانش به ارتباط بین افراد و چگونگی به کارگیری فناوری اطلاعات وابسته است درمی‌یابیم که هدف از مدیریت دانش معرفی راهکارهایی است که سازمان را در نیل به سوی اهدافش یاری رساند. راهکارهای معرفی شده در 10 محور مهم دسته بندی شده است که کلیات طرح یک سیستم مدیریت دانش را ارائه می‌کند. این 10 محور اصلی شامل: رهبری، فرهنگ سازمانی، فرایندها، دانش آشکار و پنهان، کانونهای دانش، اندازه‌گیری دانش، افراد و مهارتها، اهرمها و تقویت‌کنندگان بازار دانش و زیرساختهای تکنولوژیک است.