انجمن تخصصی ایران سرور

نسخه‌ی کامل: مجله شنیداری (دف نوازی)
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
[عکس: 201912041029303b28e12ff3ed0687dd3e491453a9c44a.jpg] 

دف نوازی توسط خانم معصومه پریوز، در مجله شنیداری نیمسال دوم ۹۷ در آموزشگاه موسیقی سازنو که ۱۰ اسفند برگزار گردید.
مدرس: آقای پوریا هومان
تلفن تماس:
۰۲۶۳۲۵۵۷۵۵۸
ماهرترین اساتید در بهترین آموزشگاه موسیقی در کرج