انجمن تخصصی ایران سرور

نسخه‌ی کامل: فایل پاورپوینت اهمیت و ضروریات استفاده از جلبکها
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
[عکس: 20200620154715344c7ecd4bdb80e5614b2c7580b47cf4.jpg]
فایل پاورپوینت با موضوع : اهمیت و ضروریات استفاده از جلبکها  بخشی از متن :
  • اهمیت استفاده از جلبکها
  • بی نيازی به خاک زراعی و آب شيرين
  • قدرت استقرار آنها بر روی بسترهای سخت سنگی و بسترهای مصنوعی
  • سازش پذيری بالای آنها با شرايط سخت آبهای دريايی و اقيانوسی
  • داشتن پيگمان های فتوسنتزی جانبی که باعث افزايش بازده فتوسنتزی می شود
  • استفاده از نور ضعيف موجود در بخشهای عمقی درياها و اقيانوسها
  • وجود ترکيبات بيوپلميری ارزشمند در ديواره سلولی آنها
  • وجود عناصر معدني ماکرو و ميكروي ضروری مورد نياز انسان و دام و گياه در پيکره سلولی جلبکها
  • ارزش آنها در چرخه غذايی و هرم انرژی اقيانوسها که ٧١ درصد کره زمين را دربر دارند …
 
[عکس: 20200224010522fae08cb6795e6c59f46ba3bbbdb44b5c.jpg]