انجمن تخصصی ایران سرور
آموزش تنظیمات اولیه و مورد نیاز سیستم عامل کریو - نسخه قابل چاپ

+- انجمن تخصصی ایران سرور (https://forums.irserv.ir)
+-- انجمن: بخش آموزشی (https://forums.irserv.ir/Forum-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C--1)
+--- انجمن: بخش سرورها ( سخت افزار ها ، نرم افزارها ) (https://forums.irserv.ir/Forum-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7-%D8%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7--53)
+---- انجمن: متفرقه ( آموزشی ) (https://forums.irserv.ir/Forum-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C--57)
+---- موضوع: آموزش تنظیمات اولیه و مورد نیاز سیستم عامل کریو (/Thread-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%88--1095)آموزش تنظیمات اولیه و مورد نیاز سیستم عامل کریو - b52 - 2014-11-23

بدون توضیحات اضافه مستقیم به قسمت هایی که نیاز به تغییر دارد می رویم :

1 - در قسمت Interfaces تمامی Ethernet ها رو به Internet Interfaces تغییر دهید
2 - در قسمت Ipsec and Kerio Vpn Interdaces آی پی VPN server را به 
10.253.134.0 با ساب نت 255.255.255.0 تغییر دهید
3 - در قسمت DNS همان VPN Server گزینه Use specific DNS انتخاب کنید و Primary = 4.2.2.4 
Secondary = گت وی سرور (( سرورهای المان 5.9.230.64 و سرورهای امریکا 192.168.200.1 قرار دهند )) تغییر دهید 
4 - در قسمت Traffic Rules یک Rule جدید اضافه نمایید به اسم New Rule و تمام گزینه هارا any قرار دهید و Action را نیز allow کنید
5 - در قسمت DHCP Server , اترنت را disable کنید
6 - در زمان ساخت یوزر باید گزینه 
this user has a separate configuration انتخاب و در tab Rights گزینه User can connect using vpn نیز انتخاب شود