انجمن تخصصی ایران سرور
فیلم آموزشی اتصال به روتر و سوئیچ - نسخه قابل چاپ

+- انجمن تخصصی ایران سرور (https://forums.irserv.ir)
+-- انجمن: بخش آموزشی (https://forums.irserv.ir/Forum-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C--1)
+--- انجمن: بخش سرورها ( سخت افزار ها ، نرم افزارها ) (https://forums.irserv.ir/Forum-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7-%D8%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7--53)
+---- انجمن: متفرقه ( آموزشی ) (https://forums.irserv.ir/Forum-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C--57)
+---- موضوع: فیلم آموزشی اتصال به روتر و سوئیچ (/Thread-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%DA%86--1162)فیلم آموزشی اتصال به روتر و سوئیچ - internet - 2014-12-13

آموزش اتصال به روتر و سوئیچ
[عکس: do.php?img=51]