انجمن تخصصی ایران سرور
موسسه خیریه سیدالشهدا /// دلارام نیکویی ۷ ساله.. امیرعلی نیکویی ۱۳ ساله - نسخه قابل چاپ

+- انجمن تخصصی ایران سرور (https://forums.irserv.ir)
+-- انجمن: متفرقه (https://forums.irserv.ir/Forum-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87--7)
+--- انجمن: بخش متفرقه شامل نرم افزار و موارد عمومی (https://forums.irserv.ir/Forum-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C--30)
+---- انجمن: متفرقه ( ارسال آزاد ) ... (https://forums.irserv.ir/Forum-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF--60)
+---- موضوع: موسسه خیریه سیدالشهدا /// دلارام نیکویی ۷ ساله.. امیرعلی نیکویی ۱۳ ساله (/Thread-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DB%B7-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DB%B1%DB%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87--7076)موسسه خیریه سیدالشهدا /// دلارام نیکویی ۷ ساله.. امیرعلی نیکویی ۱۳ ساله - ADMIN - 2021-01-13

سلام
دلارام نیکویی ۷ ساله.. امیرعلی نیکویی ۱۳ ساله...
ساکن رودبار
دلارام جان مشکل عفونت کلیه داره و هرماه هزینه سونوگرافی وداروی دلارام ۵۵۰ هزار تومان میباشدو بیماری خشکی پوست داره...
امیرعلی دچار کبد چرب هستش وباید درمان بشه...
مادرش توان پرداخت هزینه درمان بچه هاشو نداره....

از شما خواهش میکنیم درحد توانتون به دلارام و امیرعلی کمک داشته باشید..

شماره کارت موسسه خیریه سیدالشهدا
۵۸۹۴۶۳۷۰۰۰۰۰۶۳۴۳  
 بیزحمت بعد واریزی از فیش واریزی عکس بگیرید و به این شماره در واتساپ بفرستید ۰۹۰۳۹۸۲۸۶۷۸
فروحی هستم از موسسه خیریه سیدالشهدا


سلام فروحی هستم از خیریه سید الشهدا
 بامجوز شماره ثبت :27445
مجوز رسمی از نیروی انتظامی تاسیس سال ۱۳۸۴

ادرس ؛ رشت  گلسار  خ نواب نبش کوچه ۸۵ پلاک ۹۳ موسسه خیریه  سیدالشهدا     
شماره تماس  :۶ / ۰۱۳۳۲۱۳۳۲۲۳ و ۰۱۳۳۲۱۳۰۶۹۳/۵        

                                                                                                                                                                                         آدرس سایت خیریه سیدالشهدا:   http://ngoci.ir/
 
[عکس: 161053433173471.jpeg]

[عکس: 161053433227012.jpeg]
[عکس: 161053433239883.jpeg]

[عکس: 161053434380591.jpeg]
[عکس: 161053434412592.jpeg]
[عکس: 161053434415983.jpeg]